NHL-Stenden-logo-wit NHL Stenden

iStenden Disclaimer

Stenden Hogeschool is een internationaal opererende hogeschool. Veel communicatiemiddelen en logo’s zijn dan ook in het Engels opgesteld. Stenden Hogeschool is een university of applied sciences. Indien er op het intranet of in andere communicatieuitingen van Stenden Hogeschool gebruik wordt gemaakt van de woorden Stenden University wordt "Stenden University of Applied Sciences" bedoeld.

Stenden Hogeschool doet haar uiterste best om de informatie op haar intranet zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen er aan het intranet van Stenden Hogeschool geen rechten worden ontleend. Met het gebruiken van dit intranet, stem je in met deze disclaimer.

Stenden Hogeschool behoudt zich het recht voor haar intranet naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Stenden Hogeschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of beëindiging.

Stenden Hogeschool, haar medewerkers en haar provider zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan aan apparatuur of software (bijvoorbeeld als gevolg van virussen) of enige vorm van schade ontstaan ten aanzien van personen of bedrijven of andere partijen, of overlast of ongemak van welke aard dan ook voor gebruikers, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de informatie van deze intranetomgeving, toepassing van de softwareprogrammatuur van dit intranet, of voortkomend uit het gebruik van andere websites waarnaar op dit intranet wordt verwezen.

Stenden Hogeschool heeft via haar provider alle maatregelen getroffen die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht voor het zo veilig mogelijk bewaren van data op de dataserver bij de provider.
Op het intranet rust een auteursrecht van Stenden Hogeschool. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar worden gemaakt.

Stenden Hogeschool behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het intranet te ontzeggen. In aansluiting hierop kan Stenden Hogeschool de toegang tot het intranet monitoren.