NHL-Stenden-logo-wit NHL Stenden

iStenden Disclaimer

NHL Stenden Hogeschool is een internationaal opererende hogeschool. Veel communicatiemiddelen en logo’s zijn dan ook in het Engels opgesteld. NHL Stenden Hogeschool is een university of applied sciences. Indien er op het intranet of in andere communicatieuitingen van NHL Stenden Hogeschool gebruik wordt gemaakt van de woorden NHL Stenden University wordt "NHL Stenden University of Applied Sciences" bedoeld.

NHL Stenden Hogeschool doet haar uiterste best om de informatie op haar intranet zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen er aan het intranet van NHL Stenden Hogeschool geen rechten worden ontleend. Met het gebruiken van dit intranet, stem je in met deze disclaimer.

NHL Stenden Hogeschool behoudt zich het recht voor haar intranet naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. NHL Stenden Hogeschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of beëindiging.

NHL Stenden Hogeschool, haar medewerkers en haar provider zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan aan apparatuur of software (bijvoorbeeld als gevolg van virussen) of enige vorm van schade ontstaan ten aanzien van personen of bedrijven of andere partijen, of overlast of ongemak van welke aard dan ook voor gebruikers, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de informatie van deze intranetomgeving, toepassing van de softwareprogrammatuur van dit intranet, of voortkomend uit het gebruik van andere websites waarnaar op dit intranet wordt verwezen.

NHL Stenden Hogeschool heeft via haar provider alle maatregelen getroffen die redelijkerwijs van haar kunnen worden verwacht voor het zo veilig mogelijk bewaren van data op de dataserver bij de provider.
Op het intranet rust een auteursrecht van NHL Stenden Hogeschool. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar worden gemaakt.

NHL Stenden Hogeschool behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot het intranet te ontzeggen. In aansluiting hierop kan NHL Stenden Hogeschool de toegang tot het intranet monitoren.