NHL-Stenden-logo-wit NHL Stenden

Studentenstatuut, onderwijs- en examenregeling en overige regelingen

Op deze pagina tref je het studentenstatuut (instellingsspecifiek deel) aan met de daaraan verbonden regelingen. Dit deel van het studentenstatuut geldt voor alle studenten van NHL Stenden Hogeschool. Daaronder tref je de studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel) van de verschillende opleidingen aan en de onderwijs- en examenregelingen die daarvan deel uitmaken. Dit deel van het studentenstatuut geldt alleen voor studenten die voor de desbetreffende opleiding staan ingeschreven. Ook de overige regelingen van NHL Stenden Hogeschool vind je hieronder.


Studentenstatuut (instellingsspecifiek deel)

  
  
  
Studentenstatuut (instellingsspecifiek deel) 2018-2019.pdf
  
2018-2019
 

Verbonden regelingen

  
  
Faciliteitenregeling.pdf
  
Gedragscode Internationale studenten.pdf
  
Gedragsregels studenten.pdf
  
Klachtenregeling studenten.pdf
  
Medezeggenschapsreglement bijlage 1.pdf
  
Medezeggenschapsreglement.pdf
  
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bijlage 1.pdf
  
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bijlage 2.pdf
  
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.pdf
  
Procedure aanvraag voorzieningen ivm Studeren met een functiebeperking.pdf
  
Regeling geschillenadviescommissie.pdf
  
Regeling noodfonds studenten.pdf
  
Regels van procedurele aard betreffende inschrijving en collegegeld.pdf
  
Reglement bibliotheek.pdf
  
Reglement examencommissie.pdf
  
Reglement opleidingscommissies.pdf
  
Reglement Profileringsfonds bijlage 1.pdf
  
Reglement profileringsfonds.pdf
  
Reglement van orde College van Beroep.pdf
  
Taalgedragscode.pdf
  
 

Studentenstatuten (opleidingsspecifiek deel)

  
  
  
collapse Academie : Commerce & International Business ‎(37)
collapse Academie : Communication & Creative Business ‎(30)
collapse Academie : Economics & Logistics ‎(51)
collapse Academie : Gezondheidszorg ‎(11)
collapse Academie : ICT & Creative Technologies ‎(52)
collapse Academie : International Business Administration ‎(118)
collapse Academie : Leisure & Tourism ‎(32)
collapse Academie : Maritiem Instituut Willem Barentsz ‎(16)
collapse Academie : Primair Onderwijs ‎(23)
collapse Academie : Social Studies ‎(51)
collapse Academie : Stenden Hotel Management School ‎(20)
collapse Academie : Technology & Innovation ‎(45)
collapse Academie : Thorbecke Academie ‎(26)
collapse Academie : Vo & Mbo ‎(227)
 

Overige regelingen

  
  
Aanvraagformulier ouderschapsverlof 2019.docx
  
Autoregeling.pdf
  
Declaratiereglement bestuur.pdf
  
Fietsregeling 2019.pdf
  
Fietsregeling-2019-aanvraagformulier.docx
  
HRM Regeling buitenlandse dienstreizen.pdf
  
Klokkenluiderregeling.pdf
  
Mandateringsregeling.pdf
  
Overlijdensprotocol.pdf
  
Regeling dienstreizen binnenland 2019.pdf
  
Regeling fiscaal voordeel reiskosten 2019.pdf
  
Regeling internetvergoeding 2019.pdf
  
Regeling ouderschapsverlof 2019.pdf
  
Regeling vitaliteitsondersteuning 2019.pdf
  
Regeling woonwerkverkeer 2019.pdf